باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: طبق آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور سال جاری بیش از هزار تن مبل از جنس پلاستیک از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات 2,604,102 و ارزش ریالی آن 79,558,240,167 بوده است.

صادرات این محصول به کشورهای عراق، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ترکمستان و افغانستان بوده است.

ماه

کشور مقصد

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

1

ارمنستان

                   7,565

                  687,091,125

                  22,695

1

عراق

                  83,593

                6,328,191,920

                208,982

2

آذربایجان

                  17,106

                1,190,997,630

                  39,318

2

آذربایجان

                   5,500

                  500,386,500

                  16,500

2

تاجیکستان

                   3,720

                  338,248,440

                  11,160

2

ترکمنستان

                   1,180

                  107,357,580

                   3,540

2

عراق

                  17,720

                1,343,980,000

                  44,300

2

عراق

                   8,555

                  967,890,308

                  31,892

2

عراق

                  32,508

                2,819,392,890

                  93,000

2

عراق

                   8,400

                  763,459,200

                  25,200

2

عراق

                263,670

              17,537,541,323

                578,174

3

گرجستان

                   7,760

                  708,619,920

                  23,280

3

آذربایجان

                   7,275

                  662,825,250

                  21,825

3

آذربایجان

                   4,500

                  410,950,500

                  13,500

3

عراق

                  18,940

                1,439,558,200

                  47,350

3

عراق

                  51,952

                4,496,856,336

                147,600

3

عراق

                200,044

              15,239,021,840

                500,110

4

آذربایجان

                   1,000

                    91,590,000

                   3,000

4

آذربایجان

                   1,400

                  128,478,000

                   4,200

4

آذربایجان

                      543

                      9,952,780

                      326

4

افغانستان

                   2,200

                  201,894,000

                   6,600

4

تاجیکستان

                   4,993

                  458,448,720

                  14,979

4

عراق

                  17,180

                1,318,350,500

                  42,950

4

عراق

                  60,250

                4,630,434,750

                150,625

5

افغانستان

                   2,300

                  214,210,500

                   6,900

5

تاجیکستان

                   5,950

                  552,815,550

                  17,850

5

ترکمنستان

                  11,808

                1,096,514,496

                  35,424

5

عراق

                   7,694

                  597,150,575

                  19,235

5

عراق

                  43,350

                3,891,267,750

                125,700

5

عراق

                   2,215

                  205,689,330

                   6,645

5

عراق

                  44,472

                3,418,263,100

                110,180

6

افغانستان

                      120

                    23,911,680

                      768

6

ترکمنستان

                      414

                    38,816,226

                   1,242

6

عراق

                  17,263

                1,342,355,147

                  43,157

6

عراق

                   8,300

                  775,261,500

                  24,900

6

عراق

                  64,407

                5,020,466,601

                160,995

 

منبع : http://www.khabaronline.ir/

تاریخ انتشار : چهارشنبه 19 آبان 1395 - 23:59:00  کد خبر : 22539

دایرکتوری صادرات و واردات ایران - عراق و اقلیم کردستان

صادرات به عراق - صادرات به کردستان بازاریابی در عراق - بازاریابی در کردستان - بازاریابی صادراتی