دانلود قانون تعرفه عراق

http://dmr.ir/db/iraqTariffs.pdf

منبع : سایت رایزن بازرگانی عراق