شرایط صدور کارت بازرگانی عراق

مطابق ماده ۵ آیین نامه داخلی اتاق بازرگانی عراق برای صدور کارت بازرگانی ضمن ارائه درخواست کتبی الزامات ذیل وجود دارد:

  • اشتغال به تجارت و داشتن محل متناسب 
  • داشتن ملیت عراقی و یا یکی از کشورهای عربی که حق اقامت در عراق دارند
  • ثبت نام تجاری در اتاق، بعنوان شخصیت حقوقی
  • داشتن حساب جاری در یک بانک ثبت شده در عراق
  • داشتن صلاحیت عملی کار تجارت از دادگاه طبق قانون تجارت شماره (۴۹) در سال ۱۹۸۳٫
  • نداشتن سابقه ورشکستگی و یا عدم پرداخت دیون
  • داشتن توصیه نامه از دو تن از اعضای اتاق رتبه ۳ به بالا

 

منبع : http://dmr.ir/1433

دایرکتوری صادرات و واردات ایران - عراق و اقلیم کردستان

صادرات به عراق - صادرات به کردستان - بازاریابی در عراق – بازاریابی در کردستان